Προφίλ

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέας Βύσσας ιδρύθηκε το 2009 από μια μικρή ομάδα παραγωγών με σκοπό την παραγωγή – επεξεργασία και εμπορία του φημισμένου, για την ποιότητά του, σκόρδου Βύσσας καθώς και κρεμμυδιού.

LOGO_website.jpg

Σε διάστημα λίγων ετών, ο συνεταιρισμός εξελίχθηκε ραγδαία, αυξάνοντας τα μέλη του, την παραγωγή του και εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις του, διατηρώντας όμως πάντα την προσήλωση του, στην ποιότητα και τις παραδοσιακές αξίες.

Ο Α.Σ.Π.Ε.Ε. ακολουθεί ολοκληρωμένη διαχείριση στις καλλιέργειες του και έχει πιστοποιηθεί με το πρωτόκολλο Global G.A.P και με τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2.

Το συσκευαστήριο του συνεταιρισμού, διαθέτει υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, γραμμή διαλογής ακριβείας γραμμαρίων, συσκευαστικές μηχανές και ψυκτικούς θαλάμους με ελεγχόμενες θερμοκρασίες για την διατήρηση του σκόρδου σε άριστη κατάσταση, με σκοπό την διάθεση ποιοτικού προϊόντος καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Συνεταιρισμός παράγει και επεξεργάζεται πάνω από 2.000 τόνους σκόρδου και η ύπαρξη του αποτελεί κινητήριος δύναμη και μοχλό ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο της Ν.Βύσσας, αλλά και ευρύτερα για την οικονομία του συνόλου της περιοχής.

Η παραγωγή του, απορροφάται από την εγχώρια αγορά και ένα μέρος του εξάγεται σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Βασικές αξίες της φιλοσοφίας του Συνεταιρισμού αποτελούν η αξιοπιστία, η συνέπεια και το ομαδικό πνεύμα.

Παράλληλα ,στοχεύει :

  • στη βελτιστοποίηση των επιπέδων παραγωγικότητας, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας,
  • στην προσφορά φυσικών και υγιεινών μεταποιημένων προϊόντων, υψηλής αξίας όπως πάστα και σκόνη, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου, απαιτητικού καταναλωτή.
  • στη βελτίωση και συνεχή αναβάθμιση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών και των δεξιοτήτων του προσωπικού του, προκειμένου να προσφέρει ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες και τους συνεργάτες τoυ.

Το όραμα της διοίκησης και των μελών είναι να συνεχίσει ο Συνεταιρισμός να αναπτύσσεται ως μια οικονομικά υγιής, αξιόπιστη και ευέλικτη μονάδα και να ενισχύσει την παρουσία του στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά.