Καλλιέργεια

Πολλαπλασιαστικό υλικό για το σκόρδο αποτελεί ο βολβός του.
Η φύτευση του σκόρδου γίνεται με σπαρτικές – φυτευτικές μηχανές ή κατά τον παραδοσιακό τρόπο, με το χέρι, σε κατάλληλα κατεργασμένο χωράφι κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Έπειτα, τα φυτά παραμένουν στο χωράφι κατά τη διάρκεια όλου του χειμώνα εμφανίζοντας σταδιακή ανάπτυξη. Ο βολβός αναπτύσσεται ταχύτερα κατά τους εαρινούς μήνες και ωριμάζει τον μήνα Ιούνιο όπου ακολουθεί η συγκομιδή του.
Μεταφέρονται σε καθαρό – στεγνό περιβάλλον όπου γίνεται ο διαχωρισμός των υγιή φυτών και η ξήρανση τους.